Preview Mode Links will not work in preview mode

Revanschpodden

Aug 23, 2019

Kaj Linna kan i dag titulera sig författare efter två utgivna egna böcker. Han har startat ett hotell i Spanien och blivit en flitig opinionsbildare. För snart tre år sedan besökte Christer Renlid och fotografen Joakim Berndes Kaj Linna inne på Norrtäljeanstalten för en länger intervju. När vi anländer...


Jul 11, 2019

Kaj Linna blev felaktigt dömd och satt frihetsberövad i 13 år, för det så kallade Kalamarksmordet. Kaj är den i Sverige som suttit längst frihetsberövad för att sedan blivit frikänd.
  I december 2016 beviljades han resning och den 30 maj 2017 försätts Linna på frifot i väntan på domen som meddelades den...