Preview Mode Links will not work in preview mode

Revanschpodden

Jul 11, 2019

Kaj Linna blev felaktigt dömd och satt frihetsberövad i 13 år, för det så kallade Kalamarksmordet. Kaj är den i Sverige som suttit längst frihetsberövad för att sedan blivit frikänd.
  I december 2016 beviljades han resning och den 30 maj 2017 försätts Linna på frifot i väntan på domen som meddelades den...