Preview Mode Links will not work in preview mode

Revanschpodden


Jul 11, 2019

Kaj Linna blev felaktigt dömd och satt frihetsberövad i 13 år, för det så kallade Kalamarksmordet. Kaj är den i Sverige som suttit längst frihetsberövad för att sedan blivit frikänd.
  I december 2016 beviljades han resning och den 30 maj 2017 försätts Linna på frifot i väntan på domen som meddelades den 15 juni samma år. Nu släpper han sin första egna bok ”Besökaren” som handlar om rättsprocessen och tiden i fängelset.
–Det var jobbigt att skriva boken. Jag var tvungen att återvända till känslan jag hade då, berättar Kaj i Revanschpodden